Sub-Post 7-7 Alfa

De bewoners van Post 7-7 Alfa waren geschikte lui. Ze waren niet van dien aard dat ze het vuur uit de sloffen liepen, maar als er iets gedaan moest worden, dan werd dat ook meteen gedaan.

De soldaten van Post 7-7 Alfa bestonden uit verschillende 'nationaliteiten', het was een mix van soldaten die afkomstig waren uit het hele land. Deze eenheid was sociaal, hulpvaardig, bijna allemaal een grote bek (altijd handig !), alles voor mekander over hebben, kortom een klasse peloton . . . . .

De eenheid bestond uit een luitenant, enkele sergeanten, korporaals en prima soldaten. Wat me altijd bij zal blijven staan, is het feit dat er absoluut geen verschil was tussen rangen en standen binnen het peloton. Op bepaalde momenten had je natuurlijk een sergeant nodig en dan wist ook iedereen z'n plaats. Ik kan me ook geen moment herinneren dat er 'shit' was binnen het peloton !.