Israël in Zuid-Libanon

Nadat in 1978 Israël het zuiden van Libanon had bezet met Operatie Lianie hadden de Verenigde Naties de vredesmacht UNIFIL opgezet. Tijdens de Libanese Burgeroorlog viel Israël in juni 1982 Libanon binnen. De Israëlische bezetting duurde tot 2000, ondanks de internationale aanwezigheid. In 2006 ontstond een Tweede oorlog, en bezette Israël tijdelijk delen van Libanon. In oktober 2006 trokken de Israëli's zich terug.

Op de Conferentie van Madrid in oktober 1991 werd op bilateraal niveau onderhandeld. Vertegenwoordigers van de PLO waren hiervoor echter niet uitgenodigd.In 1993 werd verder onderhandeld tussen Israël en de PLO nadat beide partijen bevestigd hadden elkaar te zullen erkennen. Dit resulteerde in de Oslo-akkoorden in 1993 en 1994. Bestaande territoriale en andere geschillen tussen Israël en Jordanië werden opgelost met Israëlisch-Jordaans Vredesverdrag op 26 oktober 1994. Door de voortdurende bezettings- en nederzettingenpolitiek van Israël staan deze akkoorden en vredesverdragen onder druk