De doelen van Israël in Libanon

Na het vertrek van de Palestijnse strijders uit Libanon in september 1982 is het excuus voor Israëlische aanwezigheid in Libanon verdwenen. Daarom rijst de vraag : ´Waarom trekt Israël zich niet onvoorwaardelijk terug uit de bezette Libanese gebieden, zoals is geëist door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties ?´. Blijft Israël in Libanon omdat het zijn ambities m.b.t. het land en de waterbronnen wil realiseren ?. Iedereen weet dat deze ambities niet nieuw zijn en dit blijkt ook uit een bestudering van de doelen van het Zionisme, van het begin van deze eeuw tot vandaag de dag. Blijft Israël in Libanon omdat het hoopt de basis voor samenleven tussen de verschillende godsdienstige groepen te vernietigen ?. De doelen van Israël werden duidelijk in 1978, toen het weigerde, na de agressie tegen Libanon, zich neer te leggen bij de Resoluties 425 en 426, die opriepen tot een Israëlische terugtrekking naar de internationale grenzen. Integendeel, Israël verhinderde de UNIFIL troepen zich te stationeren bij deze grens en het verhinderde de Libanese autoriteiten om hun gezag over het gebied uit te oefenen. Sindsdien heeft Israël geprobeerd de meningsverschillen tussen de verscheidene groepen aan te wakkeren, wat leidde tot botsingen. Israël bereikte dit door het voortrekken van de ene groep en het terroriseren van de andere.