Israëlische activiteiten in Zuid-Libanon

Meer dan een miljoen Libanezen leven in de Westelijke Bekaa´, Rashia en Zuid Libanon van 1982 tot nu onder Israëlische bezetting. Zij hebben onafgebroken geappelleerd aan het geweten van de wereld in een poging begrip te krijgen voor hun lijden en verlost te worden van de onmenselijke en illegale maatregelen die de Israëlische bezettingsgroepen zonder mededogen tegen hen voeren.

De Israëlische bezettingsgroepen voeren sinds hun inval in Libanon een politiek van hardheid en onderdrukking tegen de inwoners van de bezette gebieden, opdat deze Libanezen hun dorpen onvrijwillig zullen verlaten en Israël zijn doelen, het beheersen van het land en de waterbronnen, kan bereiken. Om al hun militaire, politieke en economische doelen in Libanon te bereiken, maken de Israëlische bezettingstroepen gebruik van de volgende middelen :

  • Zij proberen de bestaande Libanese autoriteiten in de bezette gebieden te vernietigen met militaire operaties tegen het legale Libanese leger, aanvallen op officiële Libanese instellingen en het in beslag nemen van eigendommen van de staat.
  • Zij voeren harde acties uit tegen bevolkte gebieden, die resulteren in het verlies van vele onschuldige levens.
  • Zij arresteren burgers en doden vele hiervan voor de ogen van hun familieleden.
  • Zij omsingelen Libanese dorpen, arresteren alle inwoners en drijven ze samen in gebedsruimtes of scholen, waarbij EHBO-teams, zelfs van het Rode Kruis, verboden wordt deze dorpen binnen te gaan.
  • Zij verbieden volledig de aanvoer van voorraden en brandstof naar Libanese dorpen, waardoor de bewoners - vooral de kinderen - worden blootgesteld aan honger en kou.
  • Zij sluiten de wegen en richten permanente versperringen op de wegen naar de dorpen op en trachten zo de bezette gebieden te isoleren van de rest van Libanon.
  • Zij voeren het water van Libanons belangrijkste rivieren, de Litani, Hasbani en Wazzani, af naar Israël, terwijl ze weten dat deze waterbronnen van vitaal belang zijn voor vele bewoonde gebieden van het land.
  • Zij snijden de drinkwaterbronnen af, waarvan de vele dorpsbewoners afhankelijk zijn.
  • Zij voorkomen dat het weinige dat nog over is van de Libanese produktie de buitenlandse markten bereikt.
  • Zij proberen de Libanese markt te overspoelen met Israëlische produkten.