. . . Libanon zal altijd Libanon blijven

Het Libanon van gisteren, het Libanon van vandaag en het Libanon van de toekomst: 6000 jaar glorieuze historie. Gedurende deze 6000 jaar heeft Libanon geleerd om bezetters te verdrijven en als overwinnaar tevoorschijn te komen uit alle moeilijkheden. Het is een lange geschiedenis waarin het volk van Libanon leerde om trots te sterven, zodat hun kinderen in vrijheid hun leven konden leiden.

Vele invallers begeerden Libanon, maar uiteindelijk moesten zij het land als verliezers weer verlaten. De invallers verwoestten Libanon vele malen, maar haar zonen herbouwden het land even zo vele malen. Libanon ligt op de plek waar Oost en West elkaar ontmoeten en het is altijd een smeltkroes geweest voor verschillende beschavingen en culturen. Het is de plaats waar godsdiensten en geloofsovertuigingen konden bloeien en werd daarmee een bastion van democratie en een voorbeeld van vrijheid. Een dergelijk Libanon wordt begeerd door Israël en deze staat probeert het land te bezetten en de inwoners te verdrijven. Onbeheerst tracht Israël het land te vernietigen en verdeeldheid te zaaien onder haar inwoners. Israël gebruikt alle mogelijke gewelddadige en onderdrukkende middelen in een poging de Libanese economie te vernietigen. Maar zovelen hebzuchtige volken kwamen en gingen en werden afgelost door anderen die kwamen en ook weer verdwenen. Toch bleef Libanon fier overeind en bleef altijd een trots Libanon !.