Het Thuis Front

Het Thuis-Front heeft een hele belangrijke rol vervuld, met name de ondersteuning, in welke vorm dan ook, was bijna van levensbelang. De briefwisseling tussen het Thuis-Front enerzijds en de soldaten in Libanon anderzijds vervulde een zeer belangrijk rol. Honderden, zoniet duizenden brieven werden naar het Thuis-Front gezonden, met het Thuis-Front wordt familie, kennissen, vrienden, vriendinnen etc bedoeld.

Een ieder stond paraat wanneer de post werd bezorgd, en menigeen was dan ook een beetje  teleurgesteld wanneer er voor hem geen post tussen zat. Wanneer je maar even de tijd had werd er een brief opgesteld en verzonden naar de familie of een ander die er prijs opstelde om post te mogen ontvangen uit het verre Libanon.

Behalve het verzorgen van de post had het Thuis-Front nog een belangrijke opdracht : stuur zoveel mogelijk eten, drop, pindakaas, kaas, worst, blikgroente (boerenkool !) etc. alles wat maar enigszins eetbaar was werd opgestuurd naar de soldaten in Libanon. Op onze post, 7-15 Alpha, was het eten werkelijk niet te vreten, altijd hetzelfde en altijd koud.

Behalve voornoemde acties met betrekking tot het Thuis-Front was er natuurlijk ook het sociale aspect. Bij thuiskomst, we hadden 2 weken verlof, was je de koning te rijk. Alles werd voor je gedaan en voor je geregeld, 'goed eten' stond op het menu. Zonder te zeuren knikte je ja en amen, tenslotte wilde iedereen je aandacht geven, hoe meer hoe beter. Was je flink afgevallen in Libanon, thuis werd er wel voor gezorgd dat de kilo's er weer bijkwamen.