Militaire Politie

Wie is er de baas in het Dutchbatt-gebied? Natuurlijk, de commandant van de Nederlandse troepen. Hij oefent gezag uit, zijn woord is wet, zowel voor militair als burger. In de praktijk van het  dagelijkse leven, als het gaat om overtredingen, is evenwel de MP (zoals de marechaussee in Libanon wordt genoemd)  de instantie die optreedt als politieman, of het nu gaat om een verkeersovertreding, een ongeluk,  een diefstalletje, overtredingen van de wapenwet (bijvoorbeeld het in bezit hebben van verboden wapens  of wurgstokjes) of wachtdelicten, de MP maakt proces-verbaal op en in ernstige gevallen kan dit ertoe leiden  dat de overtreder zich voor de krijgsraad moet verantwoorden.

De MP doet echter meer dan alleen processen-verbaal opstellen. De brigade waarschuwt en geeft raad aan  de militairen, die, ook al zijn ze in Unifil-verband werkzaam, toch onder de Nederlandse krijgswetten  en -tucht blijven staan. Zo wijst de MP erop dat in Libanon door militairen gekochte paspoorten ongeldig  zijn voor de Nederlandse wet. Hetzelfde geldt voor de rijbewijzen, ook al slaagde de arts van een van de  eerste lichtingen erin een in Libanon 'versierd' rijbewijs in Nederland omgeruild te krijgen. De MP waarschuwt  voor het kopen van wapens van Libanezen, want hoe gemakkelijk je ook aan allerlei soorten schiettuig kunt komen  in Libanon, het bezit ervan blijft strafbaar voor de Nederlandse Unifiller. In de loop der tijd heeft de  MP zo een uiterst merkwaardige verzameling wapens vergaard. Van pistoolbalpoints tot ploertendoders en minipistolen.

De militaire politiemannen, gevestigd in een ruim herenhuis met vele gekleurde badkamers, zijn de gehele  dag in touw. Ook voor de plaatselijke bevolking, maar dan wel in samenwerking met de Libanese politie.  Een enerverende en veelomvattende taak met een hoop papierwerk, want zo wel aan de Verenigde Naties als natuurlijk  ten behoeve van het Nederlandse gezag moet worden gerapporteerd.

Om een beeld van de werkzaamheden te krijgen; in 1980 voerde de MP, 15 man sterk, 619 onderzoeken  uit en rukte ze 127 keer uit in verband met verkeersongevallen. De MP treedt namelijk ook nog als een  soort verkeersagent op. Regelmatig staan leden van de brigade langs de weg om de wagens op rijvaardigheid  en de chauffeurs op hun papieren te controleren. Elke Unifiller achter het stuur moet zich immers  houden aan het Unifil-Drivers Handbook, een verkeersreglement dat door de VN is opgesteld. Ze moeten  daarnaast natuurlijk ook in het bezit zijn van een VN-rijbewijs. Een overtreding is gauw gemaakt,  maar een proces-verbaal gaat een eigen leven leiden en passeert allerlei instanties.  Bovendien; overtredingen kosten net als in Nederland, geld.


Bron : 'Blauwe Baretten Tussen Twee Vuren in Libanon'
Tekst : Drs. P. Kamphuis, B. van Opzeeland en A. Tjepkema