Ontvoeringen

De VS en andere westerse landen wilden, in het midden van de jaren tachtig, het liefst hun handen van Libanon aftrekken. Dat bleek echter onmogelijk. Een golf van ontvoeringen trof tientallen Amerikaanse, Duitse, Britse en Franse journalisten, leraren, wetenschappers en andere buitenlanders die in Beiroet woonden.

De ontvoeringen werden uitgevoerd door pro-Iraanse splintergroepen en elementen die zich later bij Hezbollah zouden aansluiten. Hoewel kidnappingen schering en inslag waren in de Libanese oorlog, was het de eerste keer dat buitenlanders het doelwit waren. De afgezant van de Britse anglicaanse aartsbisschop van Canterbury, Terry Waite, gezonden om te bemiddelen over de vrijlating van deze gegijzelden, raakte in januari 1987 zelf gegijzeld en werd pas in oktober 1991 vrijgelaten.

Veel van de ontvoeringen hadden als achtergrond de politieke conflicten tussen de VS en Iran en in sommige gevallen werden ontvoerde buitenlanders 'vrijgekocht' met Amerikaanse wapenleveranties aan Teheran. Pas in 1992 kwamen de laatste ontvoerde westerlingen vrij. De Syrische president Assad speelde een belangrijke rol bij de ontknoping van het gijzelaarsdrama.

 

Bron : Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam