Parel van Midden-Oosten glanst niet meer

Haris, 24 oktober 1982.

"U bent met verschrikkelijk belangrijk werk bezig en u bent zich dat ook bewust. Het beeld wat er was in Nederland en misschien nog is, klopt niet met de werkelijkheid zoals ik die tijdens mijn bezoek heb gezien.

Het is mijn diepe overtuiging, dat we in ieder geval de komende twee maanden moeten blijven. De vraag is wel, wat er in die twee maanden moet gebeuren, om er achter te komen wat we daarna gaan doen".

Aldus de minister van Defensie, mr. H.A.F.M.O. van Mierlo, na afloop van zijn bezoek aan het Nederlandse Unifildetachement in Libanon. In plaats van twee werd het drie maanden, want maandagavond 18 oktober 1982, verlengde de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties het mandaat van Unifil tot 19 januari 1983.

Voorafgaand had de Libanese president Amin Gemayel een korte toespraak gehouden. Verlenging van het mandaat van de VN-vredesmacht in Zuid-Libanon en de terugtrekking van alle niet-Libanese troepen uit zijn land, waren de kernpunten in zijn toespraak tot de veiligheidsraad.

Dertien stemmen voor, geen enkele tegen en twee onthoudingen. Het zevende bataljon, Dutchbatt, blijft.

Wat dus betekende, dat er o.a. een routeverkenning moest plaatsvinden tussen Tyrus en Beiroet, om de mogelijkheden te bezien of vanaf Beiroet Airport transporten te doen plaatsvinden voor het Nederlandse bataljon.

Onder escorte van Israëlische soldaten, vanaf Tyrus tot aan Beiroet, werd er een begin gemaakt met de verkenning. Gewapend met een goed fototoestel, voldoende films en de wetenschap Beiroet terug te zullen zien. Een dergelijke gelegenheid komt maar zelden voor en die momenten moesten dus vereeuwigd worden voor het nageslacht.

Foto's maken van Damour, eens betiteld als de "Oase van de kust". Als je het dorp van een afstand bekijkt wordt je getroffen door haar prachtige ligging. Letterlijk en figuurlijk, want er staat geen huis meer overeind. Was na januari 1976, toen Palestijnen het in brand staken, een gedeelte al in een ruïne veranderd, nu is het een spookstad geworden.

De huidige bewoners waren, macabere speling van het lot, namelijk de Palestijnse vluchtelingen, die het als tijdelijk onderkomen gebruikten en leefden in huizen, die eens door hun broeders waren vernield. Damour was dus een doelwit van de Israëlische acties, tijdens de invasie, 6 juni 1982.

Foto's maken van oorlogsprojectielen, die her en der verspreid liggen over de kustweg. Granaten, patronen, hulzen en delen daarvan, in alle soorten en maten. Vernield materieel, rupsvoertuigen, personenauto's opgestapeld langs de autostrada, welke naar Beiroet voert.

Foto's maken van kadavers van koeien, geiten en schapen, die zich op het verkeerde tijdstip op de verkeerde plaats hadden bevonden. Een mooie opname van een koe, op zijn rug liggend met zijn vier poten naar de hemel wijzend. Opgezwollen en paars gekleurd door de brandende zon. In verregaande staat van ontbinding verkerend en daardoor een hevige stank verspreidend.

Foto's in Beiroet. Flatgebouwen van tien verdiepingen, gedeeltelijk ingestort, geheel ingestort, vijf meter hoog. Alleen te voet nog bereikbaar. Wat zou er onder dat puin liggen? Waar komt die stank vandaan?

Opname's van een straat, die aan beide zijden begrensd was door woningen. Nu door stapels puin, twee meter hoog, driehonderd meter lang. Steeds hoger wordend, doordat men de vuilnis er bovenop gooit.

Foto's van het vuilnis. Van het meisje bij de vuilnis. Van haar blote voeten in het vuilnis. Van het zoeken naar eten uit het vuilnis. Van het dure, onbeschadigde huis naast de vuilnis. Door een wonder niet beschadigd?

Op het balkon zit een man, goed gekleed, blikje export Heineken in zijn hand. Rookt en kijkt naar het meisje. Ziet hij haar wel?

Foto's van de boulevard in West-Beiroet. Van de beter gesitueerde Libanezen. Jongen met meisje, hand in hand. Koopt een geroosterd maïskolf voor haar. Lacht.

Foto's van het kleine Luna-park, dat weer opengesteld is. Plezier, amusement, sensatie.

Unieke foto van die ontploffende granaat, toen we ons net op de kustweg bevonden. Grote stofwolk en luide knal. De vraag is, hoe is hij ontploft. Gecontroleerd tijdens het ruimen, of waren daar mensen aan het werk?

Foto's op de terugweg. Van de kinderen in Sidon, die om geld vroegen, hun handen uitstaken en het kregen. Van de boten, die nu alleen met de masten nog boven het wateroppervlak uitsteken.

Foto's . . . . Kiekjes . . . . Momentopnamen.

De routeverkenning was een succes.

Ik heb geen foto gemaakt.

De parel had zijn glans verloren.

Woodshoe