Tyrus

Tyrus, een stad van Libanon. Door een profeet ooit eens be­schreven als een schip, waarvoor de beste materialen waren aangedragen. De pijnbomen van de berg Hermon, ceders uit Libanon, ivoor uit Cyprus, eiken uit Syrië en het linnen van Egypte. Dezelfde profeet voorspelde echter ook, dat de stad eens tot ondergang gedoemd zou zijn. Tyrus, met een zelfde geschiedenis als Sidon, slachtoffers van de Romeinse, Byzantijnse en Arabi­sche overheersing. Overblijfselen uit die tijden herinneren daar nog steeds aan. Het Hippodrome, waar de paardenraces werden gehouden en dat ooit eens gefungeerd heeft als decor voor de film Ben Hur. De Triomfboog van de arena, restanten van woonhuizen, sauna's en sarcophagen.

Ook het voormalig centrum van de Tyre-pocket, waar de PLO voor de invasie het bewind voerde. Nooit ingenomen door Israel tijdens de oorlog, omdat de concentratie van PLO-strijders daar het grootst was. Na de invasie werd het dan eindelijk door Israel ingenomen. De Palestijnse vluchtelingkampen in het gebied werden met de grond gelijkgemaakt. PLO-strijders werden verdreven of gedood. Tyrus moest zwaar lijden. Israëlische hoofdkwartieren werden gevestigd. Dankbaar werd gebruik ge­maakt van de voormalige hoofdkwartieren van de PLO.

Tyrus kende ook zo'n Israëlisch hoofdkwartier. Soldaten liepen in en uit, nauwlettend gecontroleerd door èèn van de vele wachtposten. Een bijenkorf, zoemend van in- en uitgaande telexberichten, radio en telefoongesprekken. Een hoofdkwar­tier, functionerend, controlerend en bezettend. Donderdag 11 november 1982. Een grote explosie verstoort de stilte. Het Israëlisch hoofdkwartier, zeven verdiepingen tellend, stort als een kaartenhuis ineen. Geen enkele waar­schuwing, alleen een doffe dreun. Paniek en verwarring. Hyste­rische mensen, die gewond of verdoofd zijn. Verkeerde uitspra­ken worden gedaan. Berichten worden de wereld ingezonden. Hulpverlening komt op gang, puin wordt geruimd, doden gebor­gen. Van alle zijden wordt hulp geboden.

Krantenlezend Nederland wordt gewekt met opschriften als ‘Libanon gespannen na bloedige terreur’ of ‘Aanslag op Israelië­rs’. Kreten worden geslaakt. Enorm zware autobom. Bestuurder van auto(bom) zou bij aanslag gedood zijn. Een onderzoek komt op gang, experts constateren feiten; er zijn geen sporen van explosieven gevonden; er zijn geen fragmenten gevonden van ammunitie; wijze van ineenstorting wijst op gasexplosie; getuigen hebben een sterke gaslucht geroken; ooggetuigen spreken een aanslag tegen.

Toch wordt een aanslag of sabotage niet officieel tegengespro­ken, want men mag in dit stadium van onderzoek nog geen defi­nitieve uitslag verwachten. Mogelijk wordt deze uitslag nimmer vrijgegeven. Dat zou jammer zijn......., voor al die kranten, die wel feiten en onderzoeksresultaten kunnen afwachten.

Woodshoe