A Brighter Future

De schietpartijen waren over, het normale leven werd snel weer opgepakt, sneller dan men verwachtte na 18 maanden van oorlog. Zelfs na het laatste schot begonnen de winkeliers een start te maken met de wederopbouw van hun winkels en openden hun winkels op de ruïnes van Beiroet.

Banken openden hun deuren, autodealers pakten de draad weer op, mensen gingen weer naar het strand.

De meeste Libanezen die gevlucht waren naar het buitenland kwamen weer thuis. Thuisgekomen, na hun vertrek uit Damascus, Amman, Parijs, Athene, Londen of Nicosia toonden zij hun emoties na het zien van dit alles.

Zij die achterbeleven tijdens de burgeroorlog omschreven hoe het was. De laatste weken van de burgeroorlog waren een hel. Een tour door de hoofdstad Beiroet was noodzakelijk om de toestand te bekijken. Een veteraan begeleidde de tour om bepaalde plaatsen in de stad te kunnen zien.

De Libanese bevolking hervatte het werk alsof er niets gebeurd was. Voor een ieder duurde de burgeroorlog veel te lang, men was ongeduldig om een nieuwe start te maken.

In het begin, de bevolking was angstig om 's-avonds naar buiten te gaan. Zelfs in het bijzijn van de Arabische Vredesmacht had men toch wel enige angst. De President Sarkis stelde : "Veiligheid boven brood." De gedachte ging weer terug na het Libanon van voor de oorlog.

Plots was daar een enorme licht-flits in de Akawi straat, de mensen aldaar voelden de enorme hitte afkomstig van een bom, de enorme explosie doden 30 mensen. Twee weken later, de leider van de linkse oppositie in Libanon, Junblatt, werd vermoord. Zijn moordenaars verdwenen zonder een spoor achter te laten. Het werd de Libanese bevolking duidelijk dat de strijd begonnen was.

De oorlog was niet geheel beëindigd, zeker niet ten zuiden van de rivier de Litani waar de Israëliërs de Arabische Vredesmacht het werk beletten. De Libanese regering was te zwak om te reageren.

Mensen discussieerden over de nieuwe regels van het oude 'Cairo Agreement' van 1969. Steeds meer mensen werden uit hun huizen verdreven uit het Zuiden van Libanon. Er was een nieuwe exodus opgang gekomen !.