Preface

Het was een van mijn taken om een grondige studie te maken van de huidige situatie in dit land en van de verschillen in opvattingen in de diverse gebieden.
Ik wilde het land evalueren in welke opzichten ik het land en zijn burgers kon dienen.

Ik analyseerde de situatie, de ontwikkelingen die gaande waren op zowel economisch als op sociaal gebied. Mijn persoonlijke visie kon van grote zijn op dit alles. De Libanese bevolking zou veel vertrouwen hebben in een man met veel ervaring en een sterke persoonlijkheid.

De Libanese politieke instituten voldeden niet aan de huidige tijd. Libanon kon niet het hoofd bieden tegen de problemen die zich voordeden in de verschillende stadsdelen. In deze situatie moest snel een verandering aangebracht worden.

Er moest een goede democratie komen, een parlementaire democratie wel te verstaan met een solide basis voor de toekomst, een gerespecteerde gemeenschap, een gezonde economie en een goede werkgelegenheid. Op deze manier zouden alle Libanezen tevreden kunnen zijn.

Ik bezocht een flink aantal mensen om mijn onderzoek te starten en dit onderzoek kon mijn conclusie onderbouwen. Libanon was nog niet toe aan zulke veranderingen, het zou deze veranderingen nog niet kunnen accepteren.

Na het trekken van deze conclusies stelde ik mijzelf geen kandidaat voor het Presidentschap van de republiek. Mijn besluit werd gerespecteerd door de leden van het Parlement, politieke leiders en organisaties die me gesteund hadden in de aanloop er naar toe. Ik wenste hen heel veel succes toe in de komende tijden.

Fuad Shehab, 4 augustus 1970 *

* Hij was bevelhebber van het Libanese leger, Fuad Shehab stierf op 25 april 1973 op de leeftijd van 71 jaar.