Sociale rol van Unifil groot

Soldaat¹ Jan van Helmond uit Made heeft er een extra lange Libanon-tijd opzitten. Van maart tot en met september 1983 was hij geplaatst op post 7-23 bij het dorpje Jebal en Butm. Kort voor de aflossing van zijn eenheid werd gevraagd wie nog enkele weken wilde blijven. Dit om de periode te overbruggen waarop Dutchbatt in oktober 1983 tot compagniesterkte zou worden teruggebracht. 'Van de andere posten weet ik het niet, maar van de 30 jongens van onze post zijn er maar vijf meteen teruggegaan, de rest bleef tot en met oktober.

'Jan was opgeleid tot mortierrichter maar heeft dat maar weinig in praktijk kunnen brengen. 'Het enige dat we mochten doen was af en toe een paar lichtkogels afvuren.'

Volgens hem is het terecht dat Nederland zich heeft teruggetrokken uit Libanon. 'De militaire taak kan al jaren niet worden uitgevoerd.' Naar zijn mening zal vooral de plaatselijke bevolking de Nederlanders met spijt zien vertrekken. Hij vindt dat de sociale rol van UNIFIL de militaire rol volledig overvleugelde.

Op de vraag of hij teruggaat naar Libanon als dat van hem gevraagd zou worden, antwoordt hij direct: 'Ja, maar alleen met de jongens met wie ik daar op de post heb gezeten. Je wist wat je aan elkaar had. We hadden veel voor elkaar over en dat moest ook wel. Vaak moest je diensten van anderen overnemen, terwijl je eigen dienst er net opzat.' Dat de jongens van post 7-23 een hechte groep vormden, blijkt wel uit het feit dat ze elkaar ieder jaar ontmoeten op een reünie. 'Een prima gewoonte,' aldus Jan van Helmond.