Soldaat niet gestraft voor doden sergeant

Bron : Digibron - 1 september 1984

ARNHEM — De krijgsraad in Arnhem heeft gisteren de 21-jarige ex-Unifil-militair Max F. uit Amsterdam zonder strafoplegging schuldig verklaard aan de dood van een sergeant in Libanon.

De krijgsraad achtte bewezen dat de soldaat bij het ontladen van zijn Uzi—pistoolmitrailleur onzorgvuldig en onvoorzichtig heeft gehandeld, waardoor het wapen afging en de sergeant dodelijk werd getroffen.

Auditeur-militair mr. J. de Koning had vrijspraak geëist. Volgens hem is de soldaat weliswaar onzorgvuldig geweest bij het ontladen van zijn pistoolmitraiUeur, maar niet zo onvoorzichtig, dat hij daarvoor strafrechtelijk zou moeten worden veroordeeld.

Het ongeluk gebeurde in juni 1983 in As Siddiqin (Libanon) toen F. zijn wapen na een wachtdienst ontlaadde. Naar eigen zeggen heeft hij zich daarbij aan de veiligheidsvoorschriften gehouden; Het wapen ging af doordat het volgens F. technisch niet in orde was. Er werden enkele kogels afgevuurd, die de sergeant, de 18-jarige J. Seebregts uit Oisterwijk, in het hoofd troffen. Het slachtoffer, dat zich overigens niet aan de veiligheidsvoorschriften hield door voor de loop van F.''s wapen langs te lopen, overleed korte tijd later.

Voorschriften

Een sergeant-majoor, die het bewuste wapen onderzocht, verklaarde gisteren als getuige-deskundige voor de krijgsraad, dat de pistoolmitrailleur technische gebreken vertoonde en nooit aan de soldaat had mogen worden uitgereikt. Als F. alle bij het ontladen voorgeschreven veiligheidsmaatregelen echter had uitgevoerd, waaronder het volledig uit het wapen nemen van het patroonmagazijn, waren er volgens de deskundige ondanks die technische gebreken van het wapen geen schoten gevallen.