Reactie op de beschuldigingen van Dutchbatt

Het is misselijkmakend hoe men de Dutchbatters probeert de schuld in de schoenen te schuiven van het debâcle wat zich heeft afgespeeld in Srebrenicia. Andermaal wil de politiek haar eigen falen verdoezelen door met de beschuldigende vinger naar de "gewone" soldaat te wijzen.

De VN resolutie hield in dat de enclave rondom Srebrenicia een veilige haven zou zijn. Dit is meerdere malen gezegd, onderstreept en verdedigd. Echter toen de heer Mladic en zijn kompaan Karadic voor de deur stond en hulp gevraagd werd om de resolutie kracht bij te zetten kwam de misdadige politieke gedraging boven, en stond de bevolking en hun helpers (w.o. de Dutchbatters) in de kou.

Zoals altijd verschuilen de politici zich achter de diplomatiek, en geven daarmee hun incompetentie aan. Men is te laf om zijn verantwoordelijkheid en daarmee beslissingen te nemen. Dat laten ze liever over aan de manschappen in het veld. Deze knapen dragen nog elke dag de zware geestelijk last met zich van wat er zich in die bewuste periode heeft afgespeeld. Er zitten beelden op die kerels hun netvlies, die ze waarschijnlijk hun leven niet meer vergeten. Ze waren uitgezonden om de vrede te handhaven, zoals altijd met te weinig middelen en een te groot mandaat.

Ze zijn verraden door de legertop en de politiek, die vanaf een afstand enkel toekijken en zelf nog nooit in een levensbedreigende situatie hebben gezeten. Hun eigen hachje proberend te redden worden nu kerels beschuldigt die hun uiterste best hebben gedaan om echt de vrede te herstellen en te bewaren, anders dan er over te praten. Want praten wordt er veel gedaan, allen verantwoordelijkheid nemen ho maar.

Zelf heb ik als VN militair in Libanon gezeten, ook daar zaten we uitsluitend als uiterlijk vertoon in de etalage van de Nederlandse- en wereld politiek. Een Israëlische Luitenant zei me dat UNIFIL "a waste of time and a waste of money"" was. Want ook daar was het mandaat te uitgebreid om met de gegeven midellen uit te voeren.

Mannen die hun jonge leven op het spel zetten voor een ideaal, worden andermaal gedegradeerd tot misdadigers om fouten te verdoezelen en omdat men het op diplomatiek niveau niet eens kan worden.

De schande van Srebrenicia is niet de schuld van de Dutchbatters, maar van de hele wereldpolitiek, die heeft toegestaan dat er 50 jaar na de gruwelheden van de 2e W.O. een en ander nog eens dunnetjes overgedaan kon worden door de heren Mladic en Karadic.

En we stonden er bij en keken ernaar.

Bron: Harry A. Terpstra