Wapens afgenomen van Nederlanders

Bron : Digibron - 24 augustus 1979

JERUZALEM — Woensdag zijn op de controlepost bij het dorp Qana in Zuid-Libanon door „gewapende elementen" de wapens afgenomen van 28 leden van de VN-vredesmacht Unifil in Zuid-Libanon, onder wie veertien Nederlanders.

Dit blijkt uit een Unifil-communiqué, dat donderdag werd gepubliceerd. „Gewapende elementen" is de VN-term voor Libanese linksen en Palestijnse guerrillastrijders in ZuidLibanon, maar uit het communiqué valt af te leiden, dat het afnemen van de wapens geschiedde door „linkse Libanezen die onder leiding van de Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO opereren. Zij namen ook de wapens af van veertien leden van het Fidji-detachament van Unifil.

Het incident deed zich voor nadat woensdag vier Unifilsoldaten, onder wie drie Nederlanders en een Fidjisoldaat, gewond waren geraakt in een schietpartij met Palestijnen bij de Fidjicontrolepost bij Qana. De commandant van de Palestijnen wilde spreken met de commandant van de post. Deze stemde daarmee in maar kreeg een pistool tegen zijn hoofd gedrukt en moest de mensen op zijn post opdracht geven zich over te geven, wat zij deden. Na langdurige onderhandelingen werden de dertig mannen waarom het ging vrijgelaten, maar de wapens van 28 hunner werden niet teruggegeven. In totaal hadden zich 16 Fidji-soldaten en 14 Nederlanders moeten overgeven.

Linkse Libanezen

Volgens het Unifilcommuniqué is bij het ^ncident van Unifil-zijde de verbindingsofficier van de PLO verzocht tussenbeide te komen. „Deze stemde daarmee in, maar verklaarde wel dat de gewapende elementen linkse Libanezen waren, die niet onder leiding van de PLO stonden", aldus het communiqué.