Burgers op Unifil-hoofdkwartier wellicht spionnen van Haddad

Bron : Digibron - 29 augustus 1980

VN: Ongelukkige en vreemde situatie

NAKOERA — Op het Unifil-hoofdkwartier in Nakoera werken zeker tien burgers, die deel uitmaken van de militie van majoor Haddad en wellicht voor hem spioneren.

Het gebeurt regelmatig dat VN-militairen door deze burgers op het hoofdkwartier aan tafel bediend worden, terwijl men diezelfde burgers een paar uur later bij een wegversperring van Haddad aantreft. Daar staan ze dan in uniform en bewapend het VN verkeer te controleren. Een woordvoerder van de VN in Nakoera spreekt van een ongelukkige en vreemde situatie.......

Het is niet onaannemelijk dat deze burgers grote belangstelling hebben voor alles wat zich op dit hoofdkwartier afspeelt. Aan de andere kant kun je niet zonder burgerpersoneel werken op zo''n omvangrijk hoofdkwartier als hier. En de meeste burgers in dit gebied zijn nu eenmaal Haddad-aanhangers, anders zouden ze hier niet kunnen leven, aldus de VN-woordvoerder.

Er werken ruim honderd burgers op het hoofdkwartier in Nakoera, bij de onderhoudsafdeling, in de keuken en bij algemene diensten.

Het hoofdkwartier is volgens de VN-woordvoerder niet bepaald veilig. ,,Je kunt er vrij gemakkelijk binnen komen. Maar dat gaat veranderen. zijn hun opdracht uit te voeren, zoals ook verwacht werd", aldus De Jager.

Het is de generaal opgevallen dat de inzet, de mentaliteit en het plichtsbesef bij de troepen op hetzelfde goede niveau zijn gebleven als hij bij eerdere bezoeken bemerkte. Het grote verschil met enkele maanden geleden is het uitbuiten van de omstandigheden waaronder gewerkt moet worden. „De organisatie in het leger en de faciliteiten zijn aanzienlijk verbeterd, de zaak loopt gewoon gesmeerder".

Over de afgelopen beschietingen op het Nederlandse gebied heeft de generaal de indruk dat dit niet werkelijk gericht is tegen het Nederlandse bataljon. ,,Ik weet dat alle partijen in het coniflict waardering hebben voor de wijze waarop het Nederlandse detachement zijn opdracht uitvoert". De klachten die de generaal van de manschappen hoorde gingen volgens hem over incidenten en details.