Akkerbouw en veeteelt

De vruchtbaarste gebieden liggen langs de kust van de Middellandse Zee en in de Beka´a-vallei. De steile valleien hoog in de bergen zijn vaak ook vruchtbaar dankzij de aanwezige bronnen. Omdat het klimaat in Libanon zoveel variaties vertoont, kunnen er allerlei gewassen worden verbouwd.

De belangrijkste producten zijn citrusvruchten en ander fruit, suikerbieten, tarwe en gerst. Over het algemeen zijn de agrarische bedrijven klein. De productie is bij lange na niet genoeg om aan de binnenlandse vraag te kunnen voldoen. Dit was ook al niet het geval voor het uitbreken van de burgeroorlog. De veestapel bestaat voornamelijk uit geiten, schapen en pluimvee.