Godsdienst

Bij de volkstelling van 1932 vormden de christenen nog een meerderheid van 53%. Sindsdien is het aantal moslems echter enorm toegenomen en in 1980 beleed naar schatting 60% van de bevolking de islam.

De maronieten vormen de grootste christelijke groepering, die verbonden is met de rooms-katholieke kerk. Andere met Rome verbonden gemeenschappen zijn die van de Syrische, de Latijnse, de Chaldeeuwse en de Armeense Kerk. Daarnaast vindt men er nog een klein aantal protestanten en enkele oosters-orthodoxe Kerken zoals de Armeense-orthodoxe, de Grieks-orthodoxe en de Syrisch-orthodoxe Kerk.

De moslems zijn over het algemeen soennitisch. De sjiieten vormen een aanzienlijke minderheid, maar hun politieke macht is vrij gering. De Druzen behoren wel tot de moslems, maar ze hebben een heel eigen godsdienst gevormd met christelijke elementen. Tot slot is er nog een zeer klein aantal joden.