Schets

Libanon is een klein land in het Midden-Oosten. In het noorden en oosten grenst het aan Syrie, in het zuiden aan Israël en in het westen aan de Middellandse Zee. De kust heeft een lengte van ongeveer 200 km. De grootste afstand van noord naar zuid bedraagt 193 km, die van west naar oost 80 km.

De huidige staat is in 1918 tot stand gekomen. Aanvankelijk was Libanon een Frans mandaat of toezichtgebied, maar in 1941 werd het onafhankelijk. Het was de bedoeling dat hier enkele christelijke bevolkingsgroepen zelfstandig zouden kunnen leven na eeuwen onder islamitische bewind te hebben gestaan.

Toen de grenzen van het land werden vastgesteld, vielen daar vele islamitische groeperingen en Druzen binnen. Daardoor maken de christenen tegenwoordig nog niet de helft van de totale bevolking uit.

Libanon neemt een strategische positie in tussen Europa en de Arabische landen en vormt een soort brug tussen Oost en West. Vroeger was het een welvarend land, maar sinds 1975 woedt er een burgeroorlog. De voornaamste strijdende partijen zijn de christenen en de moslems. Ook het conflict tussen Israël en de Arabische landen speelt zich in de laatste 15 jaar voornamelijk hier af. In de periode van 1975 tot 1985 heeft meer dan de helft van de oorspronkelijke drie miljoen inwoners een toevlucht in het buitenland gezocht. Het land heeft nog wel een regering en een parlement, maar hun macht strekt zich maar over een klein gebied uit.