Feiten van Libanon

Eigenlijke naam: Al Jumhuriyah al Lubnaniyah

Betekenis v/d vlag: De cedar boom afgebeeld in de Libanese vlag vertegenwoordigd land's beroemdste export : cederhout. Hout is inmiddels een schaars produkt geworden in het Midden-Oosten.

Stemrecht: Verplicht voor mannen vanaf 21 jaar, voor vrouwen vanaf 21 jaar met een minimale educatieve onderricht van de lagere school.

Drugs: Libanon is een onwettige producent van hash en heroïne voor de internationale drugshandel; de hash wordt verscheept naar West-Europa, het Midden-Oosten en Noord- en Zuid-Amerika. Tevens is de handel in cocaïne in opmars, zowel in het produceren als het vervoer ervan.

Voor de onafhankelijkheid: Voor de onafhankelijkheid was Libanon onder Frans bestuur.

Verdeelde regering: Via de normale gang van zaken, de president is een Maroniet christen; de premier, die aan het hoofd staat van de regering, is een sunni moslim, de minister van justitie is een 'shi' moslim

Eerste legale verkiezing: De eerste legale verkiezing was in 1992, dit was de eerste sinds 20 jaar.

Het Rechtssysteem: Het rechtssysteem is een mengelmoes van verschillende wetgevingen, zoals: Ottoman, canon, napolitaans en de burger- wetgeving. Binnen het justitiële apparaat heerst er nog steeds een vete en zint men op bloedwraak.