Gezondheidszorg en onderwijs

Er is een ministerie van Gezondheidszorg. Dat neemt echter niet weg dat zeer veel medische instellingen worden beheerd door particulieren. Er is geen leerplicht in Libanon. Sinds 1960 is het lager onderwijs op staatsscholen gratis. Ondanks de burgeroorlog functioneert het onderwijsstelsel nog vrij goed. De voornaamste middelbare en hogere scholen en universiteiten zijn overigens in particuliere handen. Het lager onderwijs duurt vijf jaar. Daarna volgt aanvullend onderwijs van vier of van drie jaar.

Er zijn 12 instellingen voor hoger onderwijs, waaronder vijf universiteiten, en twee landbouwscholen. Het onderwijs in de christelijke gebieden is over het algemeen beter dan in de moslemse gebieden.