Samenleving

Het is niet bekend hoeveel inwoners Libanon heeft. De laatste officiële volkstelling vond in 1932 plaats. Men schat dat het aantal Libanezen in 1985 ongeveer 2,6 miljoen bedroeg. Sinds het uitbreken van de burgeroorlog in 1975 is meer dan de helft van de toentertijd 3,1 miljoen inwoners naar het buitenland vertrokken. Ongeveer 120.000 Libanezen leven in Australië, 70.000 tot 100.000 in Afrika en de rest is verspreid over de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk en de Arabische landen.

In het land wonen veel Arabieren uit de omringende landen. Vooral na 1948 is een grote stroom Palestijnen over de grens gekomen. Een groot deel van hen leeft nog steeds in vluchtelingenkampen. Van de Europeanen en Amerikanen die in Libanon verbleven, hebben de meesten na 1975 het land verlaten.