Bevolkingsgroepen

Arabieren vormen 90% van de Libanese bevolking. De helft van hen is afkomstig uit het buitenland. Er zijn ongeveer 650.000 Syriërs, ongeveer 370.000 Palestijnen, zo´n 75.000 Egyptenaren en 78.000 Afrikanen uit andere landen (laatste beschikbare cijfers uit het begin van de jaren ´70).

De Armeniërs zijn de belangrijkste niet-Arabische minderheidsgroep. Ze leven voornamelijk in steden. De Koerden vormen een kleine minderheid die vrijwel geheel in de samenleving is opgegaan.

Arabisch is de officiële taal. Daarnaast zijn er nog twee talen van minderheden, het Armeens en het Koerdisch. In de periode dat Libanon onder Frans mandaat stond, is de Franse taal van belang geworden. Daarom verschijnen de meeste publicaties van de overheid zowel in het Arabisch als in het Frans.