Onder Turkse heerschappij

In de loop van de middeleeuwen raakte het Arabische rijk in verval. In de 16e eeuw begonnen de Turken onder de dynastie der Ottomanen hun rijk uit te breiden. In 1517 namen ze Libanon in en tot het eind van de Eerste Wereldoorlog zou het land onder Turkse overheersing blijven. De Turken waren tamelijk verdraagzaam. Toch zijn er verscheidene opstanden uitgebroken. Aan het eind van de 16e en het begin van de 17e eeuw waren Libanon en een deel van Palestina weer enige tijd zelfstandig. Omdat er zoveel verschillende godsdiensten en bevolkingsgroepen waren bleef Libanon een roerig gebied.

In 1860 ontketenden de Druzen een moordpartij onder de christenen. Daartoe waren ze aangemoedigd door de Turken. Enkele westerse landen, vooral Frankrijk, kwamen toen tussenbeide. Het resultaat daarvan was dat Libanon in 1864 een zekere mate van zelfbestuur heeft gekregen.

Frankrijk en de Verenigde Staten boden het land veel hulp en drukten hun culturele stempel op de samenleving. Er ontstond een ontwikkelde bovenlaag die nationalistische doelstellingen nastreefde en de westerse invloeden begon af te keuren. In diezelfde tijd bloeide de Libanese economie sterk op.