Justitie

Er zijn 56 rechtbanken in eerste aanleg voor zaken betreffende burgerlijk en strafrecht. Voorts zijn er 11 hoven van appel, eveneens voor burgerlijk en strafrecht. Er zijn vier hoven van cassatie, drie voor burgerlijk en handelsrecht en een voor strafrecht. De Raad van state behandelt administratieve zaken. Tot slot is er nog een Hof van Justitie, dat zaken betreffende de veiligheid van de staat in behandeling neemt.

Het persoons- en familierecht is in handen van religieuze rechtbanken. Er zijn christelijke, islamitische en joodse rechtbanken, die voor hun eigen bevolkingsgroepen geboorten, huwelijken, sterfgevallen en erfenissen juridisch afhandelen. Voor niet door godsdienst bepaalde aangelegenheden is het recht gebaseerd op het Franse rechtsstelsel.