Sociale voorzieningen

Sinds het midden van de jaren ´60 bestaat er een stelsel van sociale voorzieningen, dat nu nog maar zeer ten dele functioneert. Er zijn onder andere uitkeringen bij werkloosheid, ziekte, arbeidsongevallen en zwangerschap. De honderdduizenden vluchtelingen vormen een enorm probleem. Het betreft met name Palestijnen uit Israël en Zuidlibanezen die hun heil in het midden en noorden van het land hebben gezocht. De meesten van hen wonen al jaren in vluchtelingenkampen.