Economisch stelsel

De Libanese havens langs de Middellandse Zee waren vroeger belangrijk voor de handel met Syrie, Jordanië en Irak. Het bankwezen, het toerisme en de handel met de omringende landen waren de voornaamste sectoren van de economie. De burgeroorlog heeft enorme schade aan deze sectoren toegebracht. In 1977 deed de regering een poging de oude economische toestand te herstellen en omstreeks 1980 was ze daar ook gedeeltelijk in geslaagd. Van de buitenlandse bedrijven die waren vertrokken, bleken echter maar weinig bereid terug te keren. Financiële steun van de Arabische landen bleef helaas uit en toen in 1981 de binnenlandse strijd opnieuw oplaaide, zakte de economie weer terug.