Rechten en vrijheden

Tot het uitbreken van de burgeroorlog in 1975 was Libanon, vergeleken bij de andere Arabische landen, een betrekkelijk modern land waarin burgers veel vrijheid genoten. Sindsdien is de eenheid in de samenleving verloren gegaan en hanteren de verschillende machtsgroepen veelal hun eigen wetten.