Planten- en dierenwereld

Oorspronkelijk was Libanon bedekt met bossen van cipressen, kurkeiken en pijnbomen, maar die zijn voor het merendeel gekapt. De Libanese ceder is het nationale symbool. Vroeger was het een veel voorkomende boom, maar tegenwoordig groeit deze nog slechts hier en daar op de hellingen van het Libanongebergte.

Er komen in het wild geen grote dieren meer voor. Wel zijn er nog kleine diersoorten zoals egels, wilde katten, verscheidene knaagdieren en allerlei reptielen, naast een vrij groot aantal vogelsoorten. In de moerassen leven onder andere pelikanen en flamingo´s, in de bergen komen roofvogels voor zoals haviken en adelaars.