Maatschappelijke organisatie

Behalve tussen christenen en moslems bestaat er ook een tegenstelling tussen soennieten en sjiieten, die beide tot de islamitische gemeenschap behoren. De christenen hebben tot 1975 gewoonlijk de betere posities in handen gehad. Het bankwezen en de toeristische sector werden door hen beheerst. De soennieten hielden zich over het algemeen bezig met scheepvaart en handel. De sjiieten waren hoofdzakelijk landarbeiders.