Handel en industrie

Dankzij inkomsten uit het toerisme en de doorvoerhandel via de havens heeft de handelsbalans in het verleden geen tekort vertoond. Sinds 1975 komen er weinig toeristen meer in Libanon, maar daar staat tegenover dat de Libanezen die naar het buitenland zijn vertrokken, geld naar hun vaderland sturen. De in- en uitvoer van edelstenen en edelmetalen is van aanzienlijk belang.

De belangrijkste industrie wordt gevormd door olieraffinaderijen. Daarnaast zijn er bedrijven op het gebied van levensmiddelen, textiel, bouwnijverheid en dergelijke. De textielindustrie heeft in de jaren ´70 te lijden gehad van de goedkope invoer uit Zuidoostaziatische landen. De industrie heeft, evenals het toerisme, zeer veel schade ondervonden van de burgeroorlog.