Natuurlijke hulpbronnen

In de tweede helft van de jaren ´70 zijn oliebronnen aangeboord. Er zijn enkele voorraden bruinkool, maar deze zijn van weinig belang voor de energievoorziening. Het land beschikt over zeer veel mogelijkheden om elektriciteit met behulp van waterkracht op te wekken. Tot dusverre worden deze mogelijkheden nog vrijwel niet benut.