Bosbouw en visserij

Van de vermaarde ceder zijn nog maar weinig exemplaren over. Men kapt hoofdzakelijk naald- en loofbomen voor brandhout. De visvangst is uitsluitend van belang voor de plaatselijke consumptie.