Cultuurlandschap

Van de totale oppervlakte van Libanon is ongeveer 300.000 ha in cultuur gebracht; dat is 34% van het totale oppervlak. Het is de bedoeling dat het bouwland tegen het eind van de 20e eeuw 500.000 ha omvat. Tot 1975, het jaar waarin de burgeroorlog uitbrak, trokken veel mensen van het platteland naar de steden. Sindsdien is ongeveer de helft van de bevolking naar het buitenland vertrokken.