Tripoli (Tarabulus)

Tripoli is waarschijnlijk in de 7e eeuw v. Chr. gesticht. De stad werd al heel vroeg een belangrijk bisschopszetel van de rooms-katholieke kerk. Vanaf de 7e eeuw na Chr. was Tripoli achtereenvolgens in handen van Arabieren, kruisvaarders, moslems, Egyptenaren en Turken. In 1918 namen de Fransen de stad in en voegden haar twee jaar later bij Libanon.

Tripoli ligt in een vruchtbare streek langs de Middellandse Zee. Momenteel vormt de stad een eenheid met de havenplaats Al-Mina. Uit het verleden stammen nog verscheidene interessante monumenten, waaronder het kruisvaarderskasteel van St. Gilles en een deel van de stadswallen.

Er zijn fabrieken voor levensmiddelen, textielprodukten en chemie. In olieraffinaderijen verwerkt men de olie die via pijpleidingen uit Irak komt. De handel betreft met name de uitvoer van katoen en fruit.