Buddyhond

Bron : KNGF

Buddyhond voor (oud-)geüniformeerden Het leven weer aankunnen

zwarte labrador PTSS-hond loopt met baasje mee in militaire parade

Sommige (oud-)militairen, -agenten of mensen met soortgelijke beroepen, kampen met angstaanvallen, nachtmerries, slapeloosheid, sociaal isolement en andere PTSS-klachten. Een speciaal getrainde buddyhond van KNGF Geleidehonden kan een oplossing zijn. Deze zorgt voor rust, regelmaat en meer bewegingsvrijheid. Ook kent de buddyhond praktische vaardigheden waarmee hij zijn baas ondersteunt. Zo kan hij de baas wekken bij nachtmerries.

KNGF Geleidehonden en Stichting de Basis werken sinds 2012 samen aan de opleiding van buddyhonden voor mensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). De Basis is een landelijke organisatie die steun biedt aan (oud-) geüniformeerde beroepsgroepen na ingrijpende ervaringen. Het project wordt nauwgezet begeleid door ervaren hondeninstructeurs en deskundigen op het gebied van PTSS. (Oud-)geüniformeerden die baat kunnen hebben bij een buddyhond, worden onder begeleiding van de Basis geselecteerd.

Het onderzoeken van het effect van buddyhonden op de kwaliteit van leven van cliënten is een belangrijk onderdeel in de samenwerking. KNGF en de Basis hechten er aan om op basis van onderzoeksresultaten te kunnen onderbouwen of de buddyhond een bewezen doelmatig en volwaardig hulpmiddel kan zijn.

De perfecte buddyhond

KNGF Geleidehonden zorgt voor buddyhonden met een rustig, stabiel en sociaal karakter. Deze honden zijn uit het juiste hout gesneden om buddyhond te zijn. Ze zijn goed opgevoed, gehoorzaam en getraind in het omgaan met situaties die voor hun baas moeilijk zijn. De training wordt afgestemd op uw specifieke behoeften. Het gaat dus voor een groot deel om maatwerk.

Veteraan Jeffrey: 'Aron heeft soms beter in de gaten hoe het met mij gaat dan ikzelf. Dan gaat hij tegen mij aan staan, zoekt contact met zijn kop op mijn schoot. Als ik in paniek raak, brengt hij me naar een rustige plek. Ik kan Aron vertrouwen. Ik weet dat hij er voor mij is.'

Aanvragen buddyhond 

Omdat het aantal aanvragen sneller groeit dan het aantal afleveringen is er op dit moment een wachttijd voor het aanvragen van een buddyhond. We proberen dit in te lopen door de wachtlijst tijdelijk stop te zetten.

Bij het aannemen van nieuwe aanvragen voor buddyhonden voor mensen met PTSS werkt KNGF Geleidehonden nauw samen met stichting de Basis. Op zorgvuldige en integere wijze wordt gebruik gemaakt van elkaars kennis en expertise. Zo komen we tot een optimale inzet van professioneel en kwalitatief opgeleide honden voor veteranen, dienstslachtoffers en (oud)politiemedewerkers met ernstige psychosociale klachten en de nazorg hiervan. De opleiding van de honden en het voorzorgtraject kosten tijd, want we willen dat de aanvragers een hond krijgen die specifiek voor de behoeften van de betreffende baas kan worden ingezet. Een nauwgezette matching dus voor optimaal resultaat.

De aanvraag van een buddyhond voor mensen met PTSS verloopt via Stichting de Basis. De contactgegevens van deze stichting voor vragen zijn: 

Adres: 
Willem van Landschotlaan 1 3941XV Doorn
Postbus 100 3940 AC Doorn
Telefoonnummer: 034 34 74 200
E-mail:  info@de-basis.nl

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met KNGF Geleidehonden voor meer informatie via info@geleidehond.nl