Defensie moet schadevergoeding betalen

Bron : RTV Noord - 14 december 2015

Defensie moet een ernstig getraumatiseerde Libanon-veteraan uit Bellingwolde een schadevergoeding betalen. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep beslist.

De militair hield na de uitzending naar Libanon een posttraumatische stressstoornis over (PTSS). Volgens de Centrale Raad van Beroep heeft Defensie de veteraan voor, tijdens en met name na de uitzending onvoldoende zorg aangeboden.

Aansprakelijk
Verder kan Defensie niet aannemelijk maken dat de PTSS ook zou zijn ontstaan als wel voldoende zorg was gegeven. De minister is daarom aansprakelijk gesteld voor de door de militair gestelde schade.

UNIFIL-bataljon
De militair, Christian Kriznaric, is in 1980/1981 uitgezonden geweest naar Libanon als dienstplichtig militair van het UNIFIL-bataljon. De Nederlandse vredesmissie in Libanon draaide van 1979 tot en met 1985. Die werd negen militairen fataal.

Afwijkend gedrag
Volgens de raad is ook niet gebleken dat de leidinggevenden Kriznaric tijdens de uitzending hebben gewezen op hulpverlening of zelf hulpverlening hebben ingeschakeld toen de militair ernstig afwijkend gedrag ging vertonen.
Uit het Rapport Nazorg ex-UNIFILmilitairen van 1987 bleek al dat veel ex-Libanongangers voorlichtingsbrieven over nazorg niet hadden ontvangen. Ook bleek dat veel veteranen psychische klachten hadden ontwikkeld, maar niet in alle gevallen hulp zochten of kregen.

Belangrijk voor andere veteranen
Christian Kriznaric is erg blij met de uitspraak:'Het is erkenning dat het in Libanon niet goed is gegaan met mij. Er zijn daar dingen gebeurd waardoor mijn gedrag veranderde, maar je moest door. Later kreeg ik aanpassingsproblemen. Het is niet alleen een belangrijke uitspraak voor mij, maar ook voor andere veteranen'.

Nazorg
In 1998 erkende de minister van Defensie het belang van nazorg. Toch heeft die ook daarna de militair niet aantoonbaar nazorg aangeboden, aldus de Centrale Raad van Beroep. Pas in 2007 zijn alle Libanonveteranen alsnog benaderd over beschikbare nazorg. Daarom is Defensie aansprakelijk voor de schade.

Eindoordeel
De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht. Het oordeel van de Raad is in deze zaak een eindoordeel. Er kan geen hoger beroep worden ingesteld.

Oplossing
Het ministerie van Defensie zegt de uitspraak 'zorgvuldig te bestuderen'. Het gaat contact met Kriznaric leggen om 'te proberen tot een oplossing te komen'.