Libanon veteranen worden schadeloos gesteld!

Door het winnen van de procedure tegen Defensie heeft Dolderman Letsel Schade Advocaten het navolgende bereikt.

Met de brief van 1 april 2016 van de minister van defensie aan de Tweede Kamer, werd medegedeeld dat de minister overleg zal hebben met de belangenbehartigers van de Libanon veteranen.

In de afgelopen dagen heb ik meermaals overleg gehad met het ministerie van defensie. Duidelijk is geworden dat de restschade van de Libanonveteranen door de minister vergoed zal gaan worden.

Zonder twijfel mag dit een grote doorbraak worden genoemd. De minister van defensie wil geen aansprakelijkheidsprocedures meer van Libanonveteranen! In overleg met de minister kan de restschade van de Libanonveteranen worden vastgesteld en vergoed. De brief is op onze website te vinden.

In de aankomende dagen zullen de aangemelde Libanon veteranen meerdere emails van mij gaan ontvangen. In deze emails zal ik het stappenplan voor de schaderegeling gaan uiteenzetten. Ook zal ik informatie geven over het vervolgproces, uitleg over restschade en hoe nu verder.

Geschiedenis is geschreven!

Mr. Vincent Dolderman