Schadevergoeding veteranen

Bron : Dolderman Letselschade Advocaat

Wordt u geconfronteerd met blijvende schade door een uitzending? Heeft u te maken met lichamelijk of geestelijk letsel en mist u daardoor inkomsten? Wij kunnen u helpen met het claimen van uw schade!

Dolderman Letselschade Advocaat is gespecialiseerd in het claimen van schade voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers. Neem contact met ons op en u ontvangt altijd gratis advies.

Ontslag na 1 juli 2007

Om te bepalen of de veteraan in aanmerking kan komen voor de volledige schadevergoeding is ten eerst de ontslagdatum van belang. Indien de veteraan ontslagen is na 1 juli 2007 bestaat mogelijk aanspraak op de volledige schadevergoeding.

Aanvraag MIP na 1 juni 2012

Als de veteraan voor 1 juli 2007 is ontslagen, maar zijn aanvraag voor een militair invaliditeitspensioen is na 1 juni 2012 ingediend dan bestaat mogelijk ook aanspraak op de volledige schadevergoeding.

Schakel nu onze rechtsbijstand in:

  • Veel ervaring met het claimen van militaire letselschade;
  • Veteraan centraal;
  • Optimale rechtsbijstand.

Stappenplan schadevergoeding

Na een ongeval tijdens de uitzending moet altijd een proces verbaal van ongeval worden opgemaakt. Het proces verbaal moet vervolgens worden opgestuurd naar het ABP. Het ABP zal beoordelen of sprake is van een dienstongeval.

Als sprake is van geestelijk letsel (o.a. PTSS) dan openbaren deze klachten zich meestal na de uitzending. Uitgezocht moet dan worden in hoeverre een dienstverband aanwezig is tussen de PTSS en de uitzending. Ook deze beoordeling wordt door het ABP gedaan.

Als het ABP van oordeel is dat de veteraan wordt geconfronteerd met blijvend letsel door de uitzending, dan kan de veteraan aanspraak maken op een volledige vergoeding van de geleden en nog te lijden schade. Bent u ontslagen dien dan direct een verzoek in bij het ABP om in aanmerking te komen voor een militair invaliditeitspensioen.

Post traumatische stress stoornis (PTSS)

Het is inmiddels duidelijk geworden dat een percentage van de uitgezonden militairen terugkomt met geestelijk letsel met name PTSS. Hoewel goede behandelmethoden aanwezig zijn, kan de PTSS ook chronisch worden. De veteraan maar ook zijn/haar gezin zullen de gevolgen van de PTSS dan levenslang moeten dragen.

Gelet op de enorme impact van de PTSS is het van groot belang dat een deskundig defensie advocaat wordt ingeschakeld om de hoogte van de schadevergoeding te berekenen. Ons kantoor werkt samen met meerdere externe specialisten om de veteraan zo goed mogelijk te begeleiden.

Lichamelijk letsel

Niet alleen geestelijk letsel kan blijvende klachten bij veteranen veroorzaken. Ook amputaties, verlies van zicht of gehoor, verbrijzeling van botten en brandwonden kunnen een grote weerslag hebben op het leven van de veteraan.
Ook bij blijvend lichamelijk letsel door een dienstongeval bestaat mogelijk aanspraak op een volledige vergoeding van de schade.