Defensie aansprakelijk

Bron : Delissen Martens advocaten

Minister van Defensie aansprakelijk voor schade Libanon-veteraan PTSS

Unifil baret

In een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 14 december 2015 wordt de Minister van Defensie aansprakelijk gehouden voor de schade van een Libanon-veteraan met PTSS. Het Ministerie van Defensie heeft onvoldoende voorlichting gegeven over mogelijke psychische klachten. Ook is er niet tijdig hulp geboden.

Tussenuitspraak 25 maart 2013 (de geboden zorg was onvoldoende) 
'Minister van Defensie aanprakelijk voor schade Libanonveteraan' 


De militaire advocaten van Delissen Martens staan militairen en veteranen bij in letselschadezaken. Voor veteranen (beroeps- of reservisten) zijn er twee bijzondere regelingen:

  1. de Regeling Ereschuld voor de veteraan die invalide (met dienstverband) is geworden ten gevolge van een incident dat vóór 1 juli 2007 heeft plaatsgevonden, vóór die datum is ontslagen en vóór 1 juni 2012 een eerste aanvraag voor een militair invaliditeitspensioen heeft ingediend; (zie ook 'Brochure regeling ereschuld, download brochure
  1. de Regeling Volledige Schadevergoeding voor de veteraan die ná 1 juli 2007 is ontslagen, bij wie een bepaalde mate (ongeacht welk percentage) aan invaliditeit met dienstverband is vastgesteld na het bereiken van de medische eindtoestand heeft recht op een volledige schadevergoeding. Deze regeling geldt ook voor de militair die vóór 1 juli 2007 is ontslagen, maar bij wie op eerste aanvraag op of na 1 juni 2012 een invaliditeit met dienstverband in bepaalde mate is vastgesteld. De advocaatkosten en deskundigenkosten worden in dit soort zaken vergoed onder de regeling.