Staat aansprakelijk voor psychisch letsel

Bron : Jeroen Bosch Advocaten

Al eerder hebben wij een artikel geschreven over schadevergoeding voor veteranen (klik hier voor het artikel). Ook gister stonden de (Libanon)veteranen in de belangstelling.

Het eerdere artikel ging over een veteraan die is uitgezonden naar Libanon en die daarna (daardoor) een posttraumatische stressstoornis (PTSS) heeft ontwikkeld. De veteraan is van mening dat defensie tekort is geschoten in haar zorgplicht en heeft als gevolg daarop defensie aansprakelijk gesteld. Hij eist een erkenning en vergoeding van het Ministerie.

De Centrale Raad van Beroep heeft afgelopen maandag geconcludeerd dat de Minister van Defensie haar zorgplicht jegens de veteraan heeft geschonden. Klik hier voor de volledige uitspraak. De Centrale Raad oordeelt: “Het is niet gebleken dat aan de militair voldoende voorlichting over mogelijke psychische klachten is gegeven en dat tijdig hulp is aangeboden. (…) Er was sprake van een combinatie van gebrek aan zorg vóór, tijdens en met name na de uitzending. Pas in 2007 toen alle Libanonveteranen zijn benaderd, is aantoonbaar nazorg aangeboden.

Uitzending naar Libanon

De uitzending naar Zuid-Libanon in 1979 was de eerste grootschalige Nederlandse deelname (op basis van vrijwilligheid) aan een VN-vredesoperatie. Israël was in 1978 Zuid-Libanon binnen gevallen om aanslagen van Palestijnse groeperingen te stoppen. Daarna werd de United Nations Interim Force in Libanon (UNIFIL) gevormd. Deze vredesmacht moest de aftocht van Israëlische troepen controleren, de orde en rust handhaven en de Libanese regering helpen bij het herstel van haar gezag. In totaal hebben ruim 9.000 Nederlanders in Zuid-Libanon gediend. In 1985 is de bijdrage van Nederland gestopt. De Nederlandse vredesmissie werd negen militairen fataal.

Posttraumatische stressstoornis

De veteraan waar het in de uitspraak van de CRvB om ging, leed aan PTSS (posttraumatische stressstoornis). Een posttraumatische stressstoornis is een psychische aandoening. Deze aandoening ontstaat als gevolg van ernstige stressgevende situaties, waarbij sprake is van levensbedreiging, ernstig lichamelijk letsel of een bedreiging van de fysieke integriteit. Sinds een onderzoek in 1980 onder Amerikaanse Vietnamveteranen is PTSS officieel opgenomen in het psychiatrische classificatiesysteem. Militairen ervaren tijdens hun uitzending naar oorlogsgebied of vredesmissies soms dusdanig ingrijpende gebeurtenissen dat deze in een later stadium van hun leven verstrekkende gevolgen kunnen hebben. De klachten die deze veteranen ervaren kunnen zowel lichamelijk als psychisch zijn.

Nazorg

In 1998 erkende de minister van Defensie (pas) het belang van de nazorg. Toch heeft de minister ook daarna de militair niet aantoonbaar nazorg aangeboden, aldus de Centrale Raad van Beroep. Pas in 2007 zijn alle Libanonveteranen alsnog benaderd over beschikbare nazorg. Daarom is defensie aansprakelijk voor de schade.

Het ministerie van Defensie heeft gezegd de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep zorgvuldig te gaan bestuderen. Zij zullen proberen om met de veteraan tot een oplossing te komen.

Erkenning

Wij, de advocaten van Jeroen Bosch Advocaten, zijn van mening dat veel veteranen deze erkenning en onderscheiding verdienen. Een schadevergoeding is hier dan ook op zijn plaats. Deze zaak kan grote gevolgen hebben voor andere Libanonveteranen die met problemen kampen na hun diensttijd. Het doel van de veteraan in deze zaak is ook om gelijk te krijgen: “zo kunnen ook andere Libanonveteranen claimen. (..) Dan heb ik erkenning en wat geld. Maar winst of verlies in deze zaak? Ik heb in 1981 al verloren.”.

Contact

Hebt u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan met 073-6900888, stuur een facebookbericht, of stuur e-mail naar info@jba.nl. De Advocaten van Jeroen Bosch Advocaten helpen u graag!